Graaf Lamoral
de la Tour et Tassis

Een grafkapel voor familiepropaganda

Graaf Lamoral de Tassis (of di Tasso), erfelijk postmeester van het Heilige Roomse Rijk, superviseerde zijn Europese activiteiten vanuit Brussel, waar zijn familiebedrijf baat had bij een sociale verankering in de lokale hoge aristocratie. Gelukkig kon de graaf aantonen dat hij van het voormalig soevereine huis ‘della Torre’ afstamde. De Spaanse koning en de keizer gaven hem toestemming om deze naam toe te voegen aan zijn bestaande naam, waarna graaf Lamoral opdracht gaf om zijn familiegrafkapel in de Zavelkerk te herbouwen. Hij hoopte zo in de prinselijke adelstand verheven te worden, wat hem niet toebedeeld werd, maar wel zijn zoon Eugène. Aan het begin van de 18de eeuw verlegde de Tour et Tassis familie haar hoofdvestiging naar Frankfurt-am-Main en verduitste haar naam definitief naar von Thurn und Taxis.

De beeldhouwer-architect Lucas Faydherbe begon in 1651 aan het ontwerp van de kapel. Rond 1676 voltooide Vincent Anthony, architect en ingenieur aan het Brusselse hof, deze kapel, vermoedelijk met eigen inbreng in het ontwerp. De sculpturale decoratie werd uitgevoerd door de beste beeldhouwers uit die tijd in de Lage Landen: Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, Jan van Delen, Gabriel Grupello en Mattheus van Beveren.